“There is a crack in everything. That’s how the light gets in.”
Leonard Cohen

Koulutukset

Henkilökohtainen hyvinvointi on organisaation hyvinvoinnin perusta. Gestalt-lähestymistavalla tuodaan näkyviin tiedostamattomat organisaatiossa vallitsevat tavat ja vuorovaikutukselliset prosessit. Tämä tekee gestalt-koulutuksesta erityisen vaikuttavaa. Pahimmillaan vahingolliset tavat ja “kirjoittamattomat säännöt” estävät vuorovaikutusta, läsnäoloa ja vastuunottoa eli hyvinvointia, kehitystä ja kasvua.

Valmennuksen edetessä työyhteisö tulee tietoiseksi siitä mikä estää sitä kehittymästä ja millä keinoilla yhteisiin tavoitteisiin päästään. Ilman tietoisuutta mitään tehokkaita toimia ei voida suunnitella, ilmaista tai toteuttaa. Ilman tietoisuutta ei voi tapahtua muutosta.

Suhteiden parantaminen vaatii joskus vaikeitakin keskusteluja, ryhmädynamiikan ja mahdollisten konfliktien käsittelyä. Näihin tilanteisiin tarvitaan usein ulkopuolisen apua, jotta tilanne aukeaa ja vältytään pikaratkaisuilta. Koulutusten avulla työntekijöiden vuorovaikutustaidot ja valmiudet ratkaista itse esiin nousevat ongelmat paranevat. Vapaudutaan vanhan toistosta kohti kehittyvää organisaatiota.

Räätälöityjen koulutusten pääpaino on