“There is a crack in everything. That’s how the light gets in.”
Leonard Cohen

Tietoa minusta

Ihminen on loputtoman kiinnostava ja ainutlaatuinen. Elämä on jatkuvaa muutosta, täynnä haasteita ja mahdollisuuksia.

Olen gestalt- eli hahmoterapeutti. Valmistuin Gestalt Institute of Scandinaviasta 2020. Koulutukseni olen aloittanut 2000-luvun alkupuolella gestalt-metodia käyttävästä näyttelijäntyön kurssista. Olen toiselta ammatiltani näyttelijä ja juuri se ammatti vei minua kohti terapiatyötä. Olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä. On äärimmäisen kiinnostavaa miten ihmiset toimivat, ajattelevat, tuntevat ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Minua kiinnostaa erityisesti aggressio. Ei vihana, vaan eteenpäin vievänä voimana. Kun emme käytä voimaamme, me jähmetämme itsemme, hiljenemme, muutumme kilteiksi tytöiksi tai pojiksi, jäädytämme tunteemme ja tarpeemme, jäämme kiinni epätyydyttäviin tilanteisiin, työhön tai ihmissuhteisiin. Emme elä elämäämme sen kaikissa väreissä. Unohdamme, että tämä ei ole kenraaliharjoitus.

Voit tulla terapiaan, kun koet olevasi lukossa, tai solmussa ajatustesi tai tunteidesi kanssa. Sinun ei tarvitse olla kriisitilanteessa, voit tulla myös katsomaan mitä sinulle kuuluu, koska tässä ajassa sille tuntuu löytyvän liian vähän aikaa.

Terapeuttina minua voi kuvailla sanoilla lempeän luja.

Menestyvässä yrityksessä on innostusta, luovuutta ja hyviä sosiaalisia taitoja. Sisäinen kommunikaatio vaikuttaa asiakkaiden kokemukseen yrityksestä. Mikään ei ole niin tuottavaa kuin hyvin yhteen hitsautunut tiimi.

Minulla on kokemusta monenlaisista työyhteisöistä. Olen työskennellyt muun muassa teattereissa, tuottanut tapahtumia, myynyt, markkinoinut, opettanut, tarjoillut, juontanut Ylen aamuradiota ja tehnyt työtä haastavien nuorten parissa lastensuojelun erityisyksikössä.

Vuodesta 2007 asti olen kouluttanut työyhteisöjä. Auttanut voimaan paremmin, vuorovaikuttamaan, motivoitumaan, muuttumaan ja nauttimaan työstään. Työyhteisössä tulevat näkyviin asiat, joilta esimies on saattanut sokaistua.

Näen tärkeäksi ohjata johtajia johtamaan niin, että kaikki voivat hyvin ja työntekijöillä on tilaa kehittyä. Olet parempi esihenkilö, kun ymmärrät työntekijöiden näkemyksiä.

Yritykset ovat käyttäneet palvelujani mm. vuorovaikutustaitojen parantamiseen, ongelma- ja konfliktitilanteiden sekä muutostilanteiden käsittelyyn, motivaation löytämiseen, voimavarojen hallintaan ja esiintymistaitojen kehittämiseen.

Koulutus

Vetämiäni terapia-ryhmiä